Warunki dostania odszkodowania

Warunki dostania odszkodowania

Aby ubiegać się o odszkodowania należy posiadać wymienione poniżej dokumenty:

Odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości, na której znajduje się urządzenie. Jeżeli nie ma księgi wieczystej może to być inny dowód własności np. umowa sprzedaży lub akt własności ziemi.

Wypis z rejestru gruntów.

Kopia mamy gruntu z naniesionymi urządzeniami.

Umowa pomiędzy właścicielem gruntu a właścicielem urządzenia, jeżeli taka była.

Decyzje dotyczące budowy urządzeń gruntach, jeżeli takie były wydawane.

Potrzebne mogą być też dodatkowe informacje dotyczące:

Rodzaju budowli lub urządzeń, które znajdują się na nieruchomości (jeżeli jest to linia energetyczna, to jakie jest jej napięcie).

Dane dotyczące właściciela urządzeń.

Czasu od kiedy na nieruchomości znajdują się dane urządzenia.

Dokumenty i informacje należy dostarczyć do biura osobiście, w formie elektronicznej lub wysyłkowej.

Artykuł napisany przez: