Służebność przesyłu

Służebność przesyłu – to wynagrodzenie za korzystanie z cudzego gruntu przyznawane na kolejne 10 lat użytkowanie.Służebność przesyłu Ustanowienie służebności przesyłu może zostać uregulowane w formie aktu notarialnego, lecz jeżeli właściciel sprzętu, linii energetycznych nie chce na to się zgodzić, może być to regulowane na drodze sądowej. W umowie powinny znaleźć się informacje określające treść ustanowionej służebności oraz wysokość wynagrodzenia, którą otrzyma właściciel gruntu.

Artykuł napisany przez: