Odszkodowanie

Odszkodowanie – jest to wynagrodzenie za korzystanie bezumowne z gruntu, które przysługuje za minione 10 lat.

Odszkodowanie

Aby je uzyskać trzeba wytoczyć postępowanie z właścicielem urządzeń lub linii energetycznych. Odszkodowanie jest wypłacane przez okres, kiedy Ty jesteś właścicielem działki.

Artykuł napisany przez: