Strona glowna

Strona glowna

Zapewniamy pomoc w dochodzeniu odszkodowań w sprawach, kiedy nasz prywatny grunt ktoś używa bez umowy w celu instalacji urządzeń przesyłowych. Jest to problem, który dotyczy wielu osób, a mało kto wie, że może składać roszczenia o odszkodowanie. Na prywatnym gruncie bez zgody nie może znaleźć żadne urządzenie przesyłowe. Dotyczy to słupów energetycznych, linii energetycznych, instalacji gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Jeżeli na waszej działce znajduje się przynajmniej jedna rzecz z wyżej wymienionych i nie jej obecność nie jest uregulowana prawnie, to istniej możliwość ubieganie się o stosowną rekompensatę.

Gwarantujemy państwu profesjonalną usługę prawną, administracyjną, pomoc naszych doradców i ubezpieczycieli w całym toku postępowania. W przypadku takich spraw możliwe jest uzyskanie od właściciela urządzenia stosownego odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości lub ustalenie wynagrodzenia (miesięcznego, kwartalnego, rocznego) za użytkowanie nieruchomości.

Artykuł napisany przez: